Ορθοδοξία

Μου περνούν από το νου μου αισχροί λογισμοί, αμαρτάνω;

Πάτερ ρώτησε κάποιος άλλος. Όταν χωρίς να το θέλω περνούν από το νου μου αισχροί λογισμοί, αμαρτάνω;

Πάτερ ρώτησε κάποιος άλλος. Όταν χωρίς να το θέλω περνούν από το νου μου αισχροί λογισμοί, αμαρτάνω;

Άκουσε παιδί μου.

Κάποια ασκήτρια η Αικατερίνη Σενέισκαγια εταλαιπωρείτο πολύ καιρό από ακάθαρτες σκέψεις.

Στο τέλος την επισκέφτηκε ο Χριστός και αμέσως τις απεμάκρυνε.

«Που ήσουν τόσο καιρό, γλυκύτατε Ιησού μου»;

Τον ρώτησε.

«Ήμουν μέσα στην καρδιά σου» της απάντησε.

« Στην καρδιά μου;

Μα, αφού είναι γεμάτη από ακάθαρτους λογισμούς».

«Ήμουν στην καρδιά σου, γιατί εσύ κανένα από τους λογισμούς αυτούς δεν αποδέχθηκες.»

Αντιθέτως προσπαθούσες να τους διώξεις.

Δεν μπορούσες να απαλλαγείς από αυτούς και υπόφερες.

Αγωνιζόσουν όμως εναντίον τους.

Έτσι μου παραχωρούσες μέρος στην καρδία σου».

Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα;

Όταν δεν συγκατατιθέμεθα στις άσχημες σκέψεις, δεν έχουμε ενοχή.

 

Στάρετς Αμβρόσιος