Ορθοδοξία

Με αυτή την προσευχή αντιμετωπίζουμε κάθε πειρασμό και δαιμονική επίθεση

Εκκλησία προσευχή κεριά
Πολύ δυνατή και αποτελεσματική είναι η αδιάλειπτη επίκληση:

Για την αντιμετώπιση κάθε πειρασμού και κάθε δαιμονικής επιθέσεως ας χρησιμοποιούμε την προσευχή, καταφεύγοντας στην προστασία του Θεού.

Πολύ δυνατή και αποτελεσματική είναι η αδιάλειπτη επίκληση:

«Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες· Κύριε, εις το βοηθήσαί μοι σπεύσον» (Ψαλμ. 69:2).

Αυτή η σύντομη προσευχή είναι ένα απόρθητο τείχος. Στη μάχη με τους αόρατους εχθρούς μας άς χρησιμοποιούμε και τα πνευματικά όπλα, τα οποία μας προτείνει ο απόστολος Παύλος:

τήν πίστη σαν ασπίδα, την αγάπη σαν θώρακα, την ελπίδα της σωτηρίας σαν περικεφαλαία και τον λόγο του Θεού σαν ξίφος (βλ. Εφ. 6:16-17. Α’ Θεσ. 5:8).

Επίσης, ας μελετάμε συνεχώς τις Άγιες Γραφές· ας ταπεινώνουμε με την άσκηση το σώμα, κάνοντας με προθυμία αγρυπνίες και νηστείες, ώστε ο λογισμός μας να περιφρονεί τα γήινα και να ασχολείται με τα ουράνια.

ΠΗΓΗ: Σημεία Καιρών