Ορθοδοξία

Και έδωσε στην Εκκλησία ο Θεός επτά μεγάλα μυστήρια

Πριν δαιμονιστεί ο Σκύθης
Και έδωσε στην Εκκλησία ο Θεός επτά μεγάλα μυστήρια.

Και έδωσε στην Εκκλησία ο Θεός επτά μεγάλα μυστήρια.

Όλα δωρεές του Αγίου Πνεύματος.

Όλα τα τελούν οι δούλοι του Θεού οι διάδοχοι των αποστόλων, οι αρχιερείς και ιερείς επικαλούμενοι την χάρι του Αγίου Πνεύματος.

Επτά μεγάλα μυστήρια και χίλια-δυό άλλα μικρότερα.

Όλα για ευλογία.

Όλα για αγιασμό.

Όλα για σωτηρία, όλα βοήθεια, όλα κάθαρση από το βάρος των αμαρτιών μας.

Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα μελετάμε όσο μπορούμε περισσότερο.

Η σπουδαιότερη απασχόληση είναι να μελετάμε τα μεγαλεία του Θεού. Τις ευεργεσίες του Θεού προς εμάς.

Το δεύτερο είναι να μελετάμε τα δικά μας έργα.

Για να βλέπουμε τι;

Όχι πόσα καλά κάναμε για τον Χριστό, αλλά πόσα έπρεπε να κάνουμε και δεν τα κάναμε.

Και πόσες αμαρτίες κάνουμε.

Γιατί;

Για να το καταλαβαίνουμε ότι η παρουσία του Χριστού στον κόσμο είναι ευεργεσία.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Η ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ιω. 7, 37-52 και 8, 12)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Απόσπασμα – Διασκευή ομιλίας στους Παπαδάτες, στις 15/6/2003)