Ορθοδοξία

Η σωστή μάνα ξέρει να παίρνει τα αγκάθια της ζωής και να τα κάνει λουλούδια

Μητέρα ,μάνα
Ο Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος, για την εορτή της Υπαπαντής Του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Εσκίρτησε από ανέκφραστη αγαλλίαση ο δίκαιος, πρεσβύτης Συμεών, όταν οι οφθαλμοί του είδαν τον Χριστόν και οι γηραιές αγκάλες του τον εβάστασαν, τεσσαράκοντα ημέρες μετά την Θεία Γέννηση. Η υπόσχεση που του είχε δώσει ο Θεός ότι δεν θ’ απέθνησκε προ του να ιδεί τον Σωτήρα του κόσμου, εκπληρώθηκε. Τώρα πλέον ας αποθάνει. «Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου»!

Πραγματικά μία συγκινητική σκηνή, ένα ιερό και διδακτικό γεγονός για όλες τις γενεές των πιστών χριστιανών.

Η Υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία μας, μαζί με τον Ιωσήφ είχαν φέρει, όλως ευλαβώς, το Θείον Βρέφος, τον Ιησούν, ως έπρεπε στο ναό του Θεού στα Ιεροσόλυμα και τους υπεδέχθη ο γέρων Συμεών και η προφήτις Άννα. Αυτό εορτάζουμε και το ονομάζουμε Υπαπαντή του Κυρίου.

Η εορτή αυτή φανερώνει βέβαια την ταπείνωση και την συγκατάβαση του Χριστού αλλά και την τιμή και δόξα με την οποία περιέβαλε ο Θεός την Παναγία, αφού την επέλεξε αυτή μόνη απ’ όλο τον κόσμο να διακονήσει το ιερό μυστήριο της θείας Ενανθρωπήσεως. Γι’ αυτό και η εορτή της Υπαπαντής αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις μητέρες. Εορτάζουν όλες οι μητέρες, γιατί αυτές αξιώνονται να γίνονται συνεργάτες του Θεού με την τεκνογονία και την διαπαιδαγώγηση των τέκνων.

Η μητέρα, η μάνα, έχοντας ως ύψιστο πρότυπο την αγία Μητέρα την Παναγία, είναι το ιερό πρόσωπο που ετοιμάζει την «κατ’ οίκον εκκλησία» και οδηγεί όλη την οικογένεια στην σωτήρια και αγιότητα.

Μάνα, είναι η πιο γλυκιά λέξη! Ο πιο πολύτιμος θησαυρός! Το πλέον σεβαστό και αγαπητό πρόσωπο για τον κάθε άνθρωπο! Αυτή με την ευλογία του Θεού μας φέρνει στη ζωή, αυτή ξενυκτά στο προσκέφαλο, αυτή δίνει ο,τι έχει και δεν έχει για το παιδί της, αυτή συγχωρεί, αυτή χαίρεται, πονά, δακρύζει, γίνεται θυσία, επιτελεί το τάμα της, ανάβει κερί και καντήλι, γονατίζει, προσεύχεται.

Η σωστή μάνα ξέρει μάλιστα να παίρνει τα αγκάθια της ζωής και να τα πλάθει άνθια. Άλλωστε, η αγκαλιά της μάνας είναι η πιο ζεστή αγκαλιά όπου εκεί κρύβεται το μέλλον του κόσμου. Γι’ αυτό και το νήπιο δεν ξέρει λέξεις, δεν ξέρει να διαβάζει. Ξέρει όμως να διαβάζει τα μάτια της μάνας. Ο ποιητής πολύ σοφά θα στιχουργήσει: «Όποιος πιά δεν έχει μάνα, μάνα κράζει στο όνειρό του».

Κατά συνέπειαν, όταν η μάνα μένει στην αποστολή της, υψώνεται, εξευγενίζεται, κρατά το σπίτι, την οικογένεια. Και η οικογένεια, ο ιερός αυτός θεσμός που ευλογείται από τον Θεό, έχει αξιώματα και αρχές. Εκεί λειτουργεί η ιεράρχηση των μελών της, η δίκαιη αλληλοσυμπλήρωση, η ώριμη αγάπη, η θυσία. Έπειτα, μη λησμονούμε ότι η Εκκλησία τοποθετεί σε πολύ υψηλό επίπεδο την οικογένεια και δίνει σ’ αυτή την πρέπουσα αξία και ιερότητα.

Οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας λέγουν πολύ χαρακτηριστικά: «Τι πατρός γνησιότερον και τι μητρός συμπαθέστερον»; Και τα τέκνα είναι «δώρον Θεού» στην οικογένεια και «ψυχή παιδίου, τιμιωτέρα παντός χρυσίου».

Αν ο πατέρας, λοιπόν, είναι ο εγκέφαλος της οικογένειας και ο κυβερνήτης του σπιτιού, η μάνα είναι η καρδιά και ο ύπαρχος.

Εν προκειμένω, ο αρχαίος σοφός, ο Σόλων, θα μας πεί: «Γονείς αιδού», δηλαδή να σέβεσαι τους γονείς σου και ο βιβλικός λόγος θα διακηρύξει: «Ο δοξάζων πατέρα μακροημερεύσει και ο εισακούων Κυρίου αναπαύσει μητέρα αυτού». Τα δε «τέκνα υπακούετε τοις γονεύσι» θα παραγγείλει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Και ποτέ μη λησμονούμε ότι: «Ευχαί γονέων στηρίζουσι θεμέλια οίκων».

Αγαπητοί μου,

Σήμερα, ημέρα μεγάλη και σπουδαία, Δεσποτική και Θεομητορική εορτή, της Υπαπαντής του Κυρίου. Ας τιμήσουμε την οικογένεια, τους γονείς μας, τον πατέρα και προ παντός την μάνα, τα παιδιά μας. Σ’ αυτό μας παροτρύνει η εορτή.

Και ας προσευχηθούμε, μυστικά μεσ’ στη ψυχή μας: «Έλα Κύριε στον οίκον μας και ευλόγησέ μας».