Ορθοδοξία

Η μόνη αληθινή επανάσταση που θα μπορούσε να αλλάξει την Ελλάδα

Μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος : Η λαθεμένη αντίληψη που έχουμε για τον γάμο
Έλεγε ο Μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος:

Έλεγε ο Μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος:

«Η βίωση της αλήθειας της Ορθοδοξίας θα μας μάθαινε να βλέπουμε τον Θεό στο πρόσωπο των αδελφών μας, να σεβόμαστε τον κόσμο σαν δώρο του Θεού, να στραφούμε από την επιφάνεια στο βάθος της ύπαρξής μας, θα μας οδηγούσε στην ανεύρεση ενός νέου, κοινοτικού και αγαπητικού τρόπου ζωής.

Αυτή θα ήταν η μόνη αληθινή επανάσταση που θα μπορούσε να αλλάξει τη μορφή και τη ζωή του τόπου μας και του κόσμου όλου.

Η μόνη διέξοδος στον σημερινό αδιέξοδο κόσμο».

Μακαριστός Σισανίου και Σιατίστης Παύλος από το βιβλίο «Γεννημένοι για τη χαρά»

Καλό Στάδιο
orthodoxia.online

");pageTracker._trackPageview();