Ορθοδοξία

Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα

Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα

Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία, η αγάπη για το Θεό και τον πλησίον.

Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα.

Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα, αυτό όμως δεν έχει σημασία για την ψυχή.

Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς η άρχοντας, πατριάρχης η ηγούμενος η διοικητής.

Mπορεί όμως ο καθένας, σε όποια τάξη κι αν ανήκει, ν’ αγαπάει το Θεό και να είναι ευάρεστος σ’ Εκείνον, κι αυτό είναι το σπουδαίο.

Και όσοι αγαπούν περισσότερο το Θεό στη γη, θα έχουν περισσότερη δόξα στη βασιλεία των ουρανών και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο.

Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Γνωριμία με τον Θεό