Ορθοδοξία

Γιατί υστερούμε στην αγάπη;

Αγαπητοί γονείς, και γιαγιάδες ….. Γονατίστε για τα παιδιά σας όσο είναι καιρός
Γιατί υστερούμε στην αγάπη; - Από που ξεκινά η έλλειψη εμπιστοσύνης; - Τι πρέπει να κάνουμε;

Γιατί υστερούμε στην αγάπη; – Από που ξεκινά η έλλειψη εμπιστοσύνης; – Τι πρέπει να κάνουμε;

Γιατί υστερούμε στην αγάπη; – Από που ξεκινά η έλλειψη εμπιστοσύνης;

Το να υστερείς στο θέμα της αγάπης απέναντι των αδελφών προέρχεται από το ότι δέχεσαι τους λογισμούς που ξεκινούν από υποψία και εμπιστεύεσαι στα αισθήματά σου.

Επιπλέον και από το ότι δεν θέλεις να παθαίνεις αντίθετα από ό,τι επιθυμείς.

Τι πρέπει να κάνουμε;

Εκείνο λοιπόν που σου χρειάζεται είναι με τη βοήθεια του Θεού, πρώτα – πρώτα να μη δίνεις εμπιστοσύνη στις υπόνοιές σου και ύστερα με όλη σου την προθυμία και τη δύναμη να ταπεινώνεσαι ενώπιον των αδελφών, και να κόβεις για χάρη τους το θέλημά σου.

Από το Μέγα Γεροντικό