Ορθοδοξία

Γιατί ο Πνευματικός Κόσμος δεν είναι ορατός;

Γιατί ο Πνευματικός Κόσμος δεν είναι ορατός;
"Η αδυναμία να δούμε τον Θεό, τους αγγέλους και τους δαίμονες εξηγείται από τον Απόστολο Παύλο: 'Είναι ανάγκη να σωθούμε δια της πίστεως'."

Γιατί δεν Μπορούμε να Δούμε τον Πνευματικό Κόσμο;

Γιατί δεν μπορούμε να δούμε τον πνευματικό κόσμο; Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τον Θεό, τον διάβολο, τους αγγέλους και τους δαίμονες; Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την απάντηση: “Είναι ανάγκη να σωθούμε δια της πίστεως”.

Η Σημασία της Πίστης στην Ορθοδοξία

Ο Θεός όρισε ότι η σωτηρία επιτυγχάνεται μέσω της πίστης γιατί αυτός είναι ο αδιάβλητος τρόπος. Είναι ο μόνος τρόπος να διακρίνουμε με βεβαιότητα τα “ερίφια” από τα “πρόβατα”. Τα “ερίφια”, δηλαδή οι άνθρωποι με εωσφορικό χαρακτήρα (εγωισμό και υπερηφάνεια), δεν πιστεύουν. Προσπαθούν να εξηγήσουν τα πάντα με τη λογική. Αντίθετα, τα “πρόβατα”, δηλαδή οι άνθρωποι με ταπείνωση και αγαθοσύνη, πιστεύουν.

Η Ανάγκη της Πίστης για τη Σωτηρία

Η πίστη είναι η βασική προϋπόθεση για τη σωτηρία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Χωρίς αυτήν, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ή να προσεγγίσουμε τον πνευματικό κόσμο. Η πίστη δεν απαιτεί αποδείξεις ή οπτικά φαινόμενα, αλλά βασίζεται στην εσωτερική εμπιστοσύνη στον Θεό και στα λόγια Του.

Η Διαφορά μεταξύ Ερίφιων και Προβάτων

Ο Εωσφορικός Χαρακτήρας των Ερίφιων

Οι άνθρωποι με εωσφορικό χαρακτήρα χαρακτηρίζονται από εγωισμό και υπερηφάνεια. Αυτοί προσπαθούν να εξηγήσουν τα πάντα με τη λογική, απορρίπτοντας την πίστη και τα πνευματικά θέματα ως μη αποδεδειγμένα ή αόρατα.

 Η Ταπείνωση και η Αγαθοσύνη των Προβάτων

Αντίθετα, οι άνθρωποι που έχουν χαρακτήρα μικρού παιδιού, δηλαδή τα πρόβατα, διακρίνονται για την ταπείνωση και την αγαθοσύνη τους. Αυτοί δέχονται την πίστη ως το μέσο σωτηρίας, εμπιστεύονται τον Θεό και αποδέχονται την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου χωρίς να απαιτούν αποδείξεις.

Αναζήτηση Σημείων και Θαυμάτων

Αν αναζητούμε κάποιο σημείο, κάποιο θαύμα, κάτι να δούμε για να πιστέψουμε, ας θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου μας: “Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες”. Η πίστη χωρίς την ανάγκη για οπτικά σημεία ή θαύματα είναι αυτή που οδηγεί στη γνήσια σωτηρία.

orthodoxia.online