Ορθοδοξία

Γιατί ο Άγιος Γεώργιος έχει άσπρο άλογο, και ο Άγιος Δημήτριος κόκκινο;

Γιατί ο Άγιος Γεώργιος έχει άσπρο άλογο, και ο Άγιος Δημήτριος κόκκινο;
Ο άγιος Δημήτριος μαζί με τον άγιο Γεώργιο, είναι τα δυό παλληκάρια της χριστιανοσύνης.

Ο άγιος Δημήτριος μαζί με τον άγιο Γεώργιο, είναι τα δυό παλληκάρια της χριστιανοσύνης. Αυτοί είναι κάτω στη γη, κ οἱ δυό αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ είναι απάνω στον ουρανό, γράφει ο Φώτης Κόντογλου.

Στα αρχαία χρόνια τους ζωγραφίζανε δίχως άρματα, πλην στα κατοπινά τα χρόνια τους παριστάνουνε αρματωμένους με σπαθιά και με κοντάρια και ντυμένους με σιδεροπουκάμισα.

Στον έναν ώμο έχουνε κρεμασμένη την περικεφαλαία και στον άλλον το σκουτάρι, στη μέση είναι ζωσμένοι τα λουριά που βαστάνε το θηκάρι του σπαθιού και το ταρκάσι πόχει μέσα τις σαγίτες και το δοξάρι.

Τα τελευταία χρόνια, ύστερα από το πάρσιμο της Πόλης, οι δυο αυτοί άγιοι και πολλές φορές κι άλλοι στρατιωτικοί άγιοι ζωγραφίζουνται καβαλλικεμένοι απάνω σε άλογα, σε άσπρο ο άγιος Γεώργης, σε κόκκινο ο άγιος Δημήτρης. Κι ὁ μεν ένας κονταρίζει ένα θεριό κι ο άλλος έναν πολεμιστή, τον Λυαίο.

Γιατί όμως ο Άγιος Γεώργιος έχει άσπρο άλογο, και ο Άγιος Δημήτριος κόκκινο;

Διότι ο Άγιος Γεώργιος ήταν χιλίαρχος και στο Ρωμαϊκό Στρατό και μόνο ο χιλίαρχος εδικαιούτο να έχει λευκό άλογο.

Χριστός Ανέστη
orthodoxia.online