Ορθοδοξία Ορθοδοξία Blog

Γερόντισσα της Κρήτης: Μας χορεύει ο διάβολος στο “ταψί” του μαγειριού του!

Γερόντισσα της Κρήτης: Μας χορεύει ο διάβολος στο "ταψί" του μαγειριού του!
Μας χορεύει ο διάβολος στο "ταψί" του μαγειριού του! Δεν καταλαβαίνουμε ότι η φαντασία και η σκέψη είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι του σατανά.

«Μέ πόση εὐκολία λένε ὁρισμένοι, κυρίως γυναῖκες, ὅτι βλέπουν Ἁγίους ἀκόμη καί τόν Χριστό καί τήν Παναγία Μητέρα Του… Λένε ὅτι παίρνουν πληροφορίες ἀπ’ αὐτούς καί ἕνα σωρό ἀνόητα πράματα.

Μᾶς χορεύει ὁ διάβολος στό ‘ταψί’ τοῦ μαγειριοῦ του! Δέν καταλαβαίνουμε ὅτι ἡ φαντασία καί ἡ σκέψη εἶναι οἱ καλύτεροι σύμμαχοι τοῦ σατανᾶ. Ἡ καθαρή καρδιά εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Κάνουμε λίγη νηστεία, λίγη ἀγρυπνία καί λίγη προσευχή καί ἀρχίζει ὁ κρυφός ἐγωισμός ὅτι φθάσαμε καί τόν Μέγα Ἀντώνιο!

Αὐτήν τήν χαραμάδα τήν ἐκμεταλλεύεται ὁ πειρασμός καί μπαίνει στήν ψυχή μας, στό μυαλό μας καί ἀρχίζει δικές του φανερώσεις… Αὐτός πού μπόρεσε καί εἶδε τό πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων του καί ἔκλαψε γι’ αὐτές καί ὅποιος μπόρεσε εἰλικρινά νά συγχωρήσει τούς ἐχθρούς του καί νά τούς εὐεργετήσει, εἶναι ἀνώτερος ἀπό αὐτούς πού κουβέντιασαν μέ ἀγγέλους…».

«Τά καλύτερα παιδιά τοῦ Χριστοῦ εἶναι αὐτά πού γλυκάθηκαν πολύ στην ἁμαρτία καί μπόρεσαν καί τήν ἀποστράφηκαν, γιατί εἴχανε γεύση καί τήν ξέχασαν μέ τήν μετάνοια, τήν ἐξομολόγηση…».

«Ἡ κόλαση δέν εἶναι καζάνια, τηγάνια, σχάρες καί καμίνια πού μᾶς φοβέριζαν οἱ δικοί μας ὅταν εἴμασταν παιδιά… Εἶναι ἄλλα πράματα, θεϊκά, οὐράνια, ὄχι ὑλικά (ἐνν. ἄκτιστη κατάσταση). Πάει τό Φῶς καί σ’ αὐτούς, ἀλλά εἶναι ὄχι λάμπα, ἀλλά ἕνα μικρό μικρό φωτάκι πού καίει πιό πολύ ἀπό τά καμίνια πού ἐμεῖς ξέρομε… Τούς ξεσκεπάζει κιόλας, δείχνει τά πάντα…

Σκότος καί πυριά ἀφόρητη… Αὐτά βέβαια δέν περιγράφονται, ἀλλά φέρνω παραδείγματα ἀπό ἐμᾶς ἐδῶ, στή ζωή αὐτή… Μαρμαρωμένοι εἶναι οἱ κακομοίρηδες παρέα μέ τά δαιμόνια… Κάνεις εὐχή καί χοροπηδοῦν… Κινοῦνται, ἀλλά ἀργά… Θέλει πολύ ἀγῶνα νά βγοῦν ἀπό ἐκείνη τήν κατάσταση… Βλέπουν ἀπέναντι καί τίς χαρές τῶν δικαίων καί λυώνουν…».

Ο Αρχιμ. Αντώνιος Φραγκάκης σχετικά με τις προφητείες της Γερόντισσας που κυκλοφορούν

ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΕΙΡΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
19-5-2012

Χριστός Ανέστη
orthodoxia.online