Ορθοδοξία

Γέροντας Ιερώνυμος Αιγίνης: Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με να λέγωμεν και ο Θεός θα βοηθήσει

Πως συνιστούν οι Άγιοι Πατέρες να λέμε την ευχή;
Δια να έλθει το δάκρυ, πρέπει να είναι καθαρή η καρδία, ο νους, χωρίς ξένους διαλογισμούς.

Δια να έλθει το δάκρυ, πρέπει να είναι καθαρή η καρδία, ο νους, χωρίς ξένους διαλογισμούς. 

Είμαι 80 ετών Γέρων, και ούτε μικρό παιδί δεν έχω φιλήσει. Αγαπήστε την καθαρότητα «και πας ο έχων την ελπίδα ταύτην επ’ αυτώ αγνίζει εαυτόν, καθώς Εκείνος αγνός εστί».

Πρόσεξε ν’ αποκτήσεις την παρθενία των λογισμών σου.

Μη σκέπτεσαι τίποτα πού θα σου αποσπά τον νουν από τον θεόν.

Την παρθενία των λογισμών σου πρόσεξε.

Το παν ξεκινά από τους λογισμούς και την καρδίαν.

Πρέπει να κάμει το παν ο άνθρωπος, να τους κατευθύνει εκεί που πρέπει.

Να παρακαλούμε τον Θεόν και Εκείνος θα βοηθήσει. Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με.

Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με να λέγωμεν και ό Θεός θα βοηθήσει.

Διάκρισης και «τέχνη» δι’ όλα χρειάζεται.

Γέροντας Ιερώνυμος Αιγίνης