Δείτε τις προσφορές μας
Ορθοδοξία

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης : Ποτέ σου μη ζήτησης να ακουστή το όνομά σου

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης : Ποτέ σου μη ζήτησης να ακουστή το όνομά σου
Προσφορές σε Εκκλησιαστικά & είδη για το σπίτι

«Ποτέ σου μη ζήτησης αξιώματα. Ποτέ σου μη ζήτησης τιμές από τον κόσμο. Ποτέ σου μη ζήτησης να ακουστή το όνομά σου.

Να ‘σαι πάντα αφανής, άγνωστος στους πολλούς τόσο, ώστε, ει δυνατόν, να μη σε ξέρη κανένας. Και τότε θα σε ξέρη ο Θεός. Εάν ο Θεός θέλη να σε φανερώση, δεν ευθύνεσαι εσύ.

Μόνο εσύ να μη φροντίζης να φανής ότι είσαι έτσι και έτσι, ότι τάχα δηλαδή έχεις αρετή, είσαι άξιος κ.λπ. Να ζης με αφάνεια, σαν ξένος και παρεπίδημος, «ως ο αλλόγλωσσος εν ετερογλώσσοις εν γνώσει καθήμενος», όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.

Να μη αποκτήσης ποτέ σου παρρησία, να μη θέλης να φαίνεσαι πως κάτι είσαι. Και τέλος, να μη έχης ποτέ, μα ποτέ σου μνησικακία, ούτε ακόμη με τον χειρότερό σου εχθρό.

Αλλά αντίθετα να παρακαλής τον Θεό να τους συγχωρήση όλους, να συγχωρήση όλο τον κόσμο».

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης 1906-1982

Από την προφορική Διαθήκη του Γέροντος Γερμανού

Κοινοποιώντας μας βοηθάτε

Add Comment

Click here to post a comment

Evagelidis

Καραμανλής – Εκκλησιαστικά