Ορθοδοξία

Ευλογημένο παιδάκι

π. Σπυρίδων Σκουτής: Ας είμαστε προσεκτικοί
«Ευλογημένο παιδάκι. Ο Κύριος ορκίστηκε πως όποιος δεν γίνει καθώς εσένα, δεν θα ιδεί τη Βασιλεία Του. Ποιο λοιπόν είναι το έργο σου; Ποιο το θείο σου μυστικό;

Αρχιμανδρίτης Παύλος Εγγλεζάκης

«Ευλογημένο παιδάκι. Ο Κύριος ορκίστηκε πως όποιος δεν γίνει καθώς εσένα, δεν θα ιδεί τη Βασιλεία Του. Ποιο λοιπόν είναι το έργο σου; Ποιο το θείο σου μυστικό;

Δεν έχεις ακόμη αποκτήσει δυό πρόσωπα, δυό εαυτούς. Δεν έχεις γνωρίσει την υποκρισία, γιατί δεν ξέρεις τη δόξα. Γι’ αυτό δε γνωρίζεις ούτε τη μέριμνα, τις φροντίδες, τον φόβο, το άγχος. Είσαι ένα με τα πουλάκια, με τα κρινάκια του αγρού, με τα λουλούδια του κήπου. Κι ο Σολομών δεν ντύθηκε με τόση ομορφιά με όση σε έχει ντύσει εσένα η θεία Χάρη. Μνήσθητί μου, παιδάκι, όταν θα έλθεις στη Βασιλεία σου!».

Η παράδοση λέει πως το παιδάκι που ο Χριστός έστησε στο μέσο για παράδειγμα ήταν ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο λευκός εκείνος λευίτης που πορευόμενος στο μαρτύριο ανέκραξε τον θεόπνευστο λόγο, που μόνο ένας γέροντας που έμεινε παιδί στην ψυχή θα μπορούσε να πεί: «Ουκ εστίν εν εμοί πυρ φιλόυλον, ύδωρ δε μάλλον ζων και λαλούν εν εμοίorthodoxiaonline. Δεύρο προς τον Πατέρα». Να η εξήγηση του Κυριακού λογίου. Να γίνεις ξανά παιδί, σημαίνει να μάθεις να λες τον Θεό: «Πατέρα». Κανείς δεν θα μπεί στη Βασιλεία του Θεού απ’ όσους δεν ένοιωσαν από τα βάθη του είναι τους να ανεβαίνει προς τον Θεό η φωνή: «Πατέρα!». Όποιος δεν άκουσε από το Πνεύμα τη μαρτυρία της υιοθεσίας του από τον Πατέρα, ποια θέση θα ’χεί στο πατρικό τραπέζι;

Αρχιμανδρίτης Παύλος Εγγλεζάκης