Φυτέψτε στα παιδιά την πίστη στο Θεό
Ορθοδοξία

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης: Αν θέλετε να σωθείτε

 

Αν θέλετε νὰ σωθῆτε καὶ να γίνετε παράγοντες μιας ευτυχισμένης και χαρούμενης ζωής, ελάτε ως ταπεινοί προσκυνηταί στον Αιώνιο Χριστό.

«…Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι  από τον Χριστιανισμόν, το πελώριον τούτο ιδεολογικόν δένδρον των αιώνων, θα εμβολιασθεί και κάθε άλλο δένδρον που ζητεί να μεταρρυθμίσει την οικονομικήν, κοινωνικήν, πολιτειακήν ζωήν του κόσμου, ενός κόσμου που εγήρασε, γιατί έπαυσε να ζωογονήται από τον Χριστόν.

Ω Σεις που ποθείτε μια καινούργια κατάσταση, που αγωνίζεσθε για να καλλιτερεύσουν οι συνθήκες της ζωής των ανθρώπων.

Εάν θέλετε να επιτύχητε και να γίνετε παράγοντες μιας ευτυχισμένης και χαρούμενης ζωής, ελάτε και σεις και όλοι μας ως ταπεινοί προσκυνηταί εις τον Αιώνιο Χριστόν.

Αυτός είναι η Ζωή, το θεμέλιόν μας, η ρίζα μας.

Με Αυτόν, με το Ευαγγέλιόν Του θα κρημνίσωμεν με τα πλέον ειρηνικά μέσα τον κόσμον της αδικίας και θα θεμελιώσωμε έναν καινούργιο πολιτισμό, τον χριστιανικό πολιτισμόν.

Καταστατικός χάρτης της ιδεώδους πολιτείας μας θα είναι η επί του όρους ομιλία του Σωτήρος.

Το πιστεύομεν. Πιστεύσατέ το: ΧΡΙΣΤΟΣ!

Τι όνομα γλυκύ!

Δεν υπάρχει άλλο όνομα ικανό να σώσει καὶ να μας λυτρώσει.

ἀπόσπασμα ἀπὸ γραπτό κήρυγμα «Η ΕΣΤΙΑ», 23-12-1944, φυλ. 2,
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Handmade Butterfly Ring Matte | inspired.jewelry