Ορθοδοξία

Ενώ έκτιζαν την εκκλησία των αγίων Ταξιαρχών αυτή μεγάλωνε!

Ο Αγιορείτης Άγιος που εορτάζει σήμερα Κυριακή 7 Απριλίου
Η ιερά Μητρόπολις εφρόντισε και βρήκε μάστορας. Τους έστειλε επάνω, στο Μοναστήρι.

Μετά την εκταφήν του αγίου Σάββα του εν Καλύμνω εστάλησαν χρήματα διά να συνεχισθή ο ιερός ναός των αγίων Ταξιαρχών (σ.σ. σήμερον ιερός ναός του άγιου Χρυσοστόμου, τον όποιον εθεμελίωσεν ο άγιος Σάββας).

Η ιερά Μητρόπολις εφρόντισε και βρήκε μάστορας. Τους έστειλε επάνω, στο Μοναστήρι.

Απεφάσισαν να γίνη η Εκκλησία 13 μέτρα και άρχισαν οι μάστοροι να κτίζουν. Την πρώτην ημέραν που έκτισαν, την δεύτερη, την τρίτην, βλέπουν την εκκλησία και μεγάλωνε.

Την μετρούν και την ευρίσκουν 40 πόντους πιο μεγάλη [απ’ όσο] άρχισαν να κτίσουν.

Έκτισαν μέχρι την πόρτα. Βλέπουν ότι η εκκλησία μεγάλωσε.

Λέει ο ένας εις τον άλλον «η εκκλησία μεγάλωσε».

Λέει ο άλλος:

«Πώς μεγάλωσε, αφού μετρούμε;»

«Εγώ, λέει ο πρώτος, θα φέρω αύριον το μέτρο και θα δης».

Έρχονται το πρωί και βρίσκουν 2 μέτρα επί πλέον και άρχισε ο μάστορας να κλαίη, διότι είχε 10.000 ζημίαν.

Αλλά εχάρισαν αυτοί τας 5.000 και τας άλλας επλήρωσε το μοναστήρι.

Αντί διά 13 μέτρα έγινε 15 μέτρα η εκκλησία του.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Βασιλείου Χρ. Παπανικολάου, ο «Άγιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλυμνω», β΄έκδοση που εξέδωσε η Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Καλύμνου.