Ορθοδοξία

Ένας άγιος Επίσκοπος

Μακαριστός Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας: Ο Διάβολος είναι μια πραγματική και ζωντανή ύπαρξη
Ἀδελφοί χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Σᾶς εὔχομαι νά εἶστε καλά, νά ἔχετε ὑγεία καί νά ζῆτε εὐτυχισμένοι κοντά στόν Θεό.

Ἀδελφοί χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Σᾶς εὔχομαι νά εἶστε καλά, νά ἔχετε ὑγεία καί νά ζῆτε εὐτυχισμένοι κοντά στόν Θεό.
1. Νά κάνετε ἀγαπητοί μου, τήν προσευχή σας, στήν Ἁγία Τριάδα, τόν Θεό μας, τήν Παναγία μας καί στούς ἁγίους μας. Νά λέτε στόν Χριστό τήν σύντομη ἐκείνη προσευχή, τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με» καί στήν Παναγία μας νά μάθετε νά λέτε καθημερινά τό ὡραῖο τροπάριο «Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία…».

Γιά τά παιδιά σας καί τά ἐγγόνια σας, γονεῖς καί γιαγιές, ἡ καλύτερη βοήθεια εἶναι νά κάνετε προσευχή γι᾽ αὐτά, γιά νά τά φωτίζει καί νά τά εὐλογεῖ ὁ Χριστός. Καί μήν ξεχνᾶτε πάλι, χριστιανοί μου, στήν προσευχή σας νά παρακαλᾶτε γιά τήν ἀγαπημένη μας πατρίδα, τήν χιλιοτραγουδισμένη Ἑλλάδα, πού οἱ ἄρχοντές μας μᾶς τήν ἔβγαλαν ἀπό τόν σωστό της δρόμο καί μᾶς τήν βούλιαξαν.

  1. Χριστιανοί μου, παρατηρῶ μέ πολύ πόνο ὅτι πολλοί ἀπό σᾶς δέν ἐκκλησιάζονται τίς Κυριακές, ἀλλά πᾶτε στήν Ἐκκλησία κάποτε – πότε, σέ μνημόσυνα μόνο καί στίς γιορτές τῶν χωριῶν σας. Σᾶς παρακαλῶ, καλοί μου, γιά νά ἔχετε τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ μας, νά βάλετε πρόγραμμα κάθε Κυριακή νά πηγαίνετε οἰκογενειακῶς στήν Ἐκκλησία, γιά νά δοξάζετε τόν Θεό καί νά παίρνετε τήν εὐλογία Του. Γι᾽ αὐτό τήν ἡμέρα τήν λέμε «Κυριακή», γιατί πρέπει νά τήν ἔχουμε ἀφιερωμένη ἰδιαίτερα στόν Κύριο. Καί ἄν στό χωριό σας δέν ἔχετε παπᾶ, μέ ἕνα αὐτοκίνητο νά «πετάγεστε» σέ κάποιο διπλανό σας χωριό, πού ἔχει λειτουργία, γιατί εἶναι ἁμαρτία τό νά μένετε ἀλειτούργητοι.

  2. Ἕνα ἄλλο πού μέ στενοχωρεῖ πολύ εἶναι τό ὅτι δέν διαβάζετε στά σπίτια σας τό ἅγιο Εὐαγγέλιο οὔτε τούς βίους τῶν ἁγίων μας. Μερικοί ξέρω ὅτι τό κάνουν αὐτό καί χαίρομαι πολύ. Ἀλλά οἱ πολλοί δέν νοιάζονται νά μάθουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί παραμένουν ἀκατήχητοι. Μέ λυπεῖ πολύ αὐτό, σάν Ἀρχιερέα Χριστοῦ καί Ἐπίσκοπό σας, τό ὅτι πολλοί ἐνδιαφέρονται μόνο γιά ἐγκόσμια πράγματα καί εἶναι ἐντελῶς ἀδιάφοροι γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Μεγάλη ἁμαρτία αὐτό. Σᾶς παρακαλῶ πολύ, ὅσοι θέλετε νά διαβάζετε τό ἅγιο Εὐγγέλιο καί δέν τό ἔχετε, νά μοῦ ζητᾶτε νά σᾶς τό στείλω.

  3. Στίς συντροφιές σας νά μήν κουστομπολεύετε τόν ἄλλο, νά μήν κατηγορᾶτε κανένα. Ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς πού θά κρίνουμε τόν ἄλλο; Ὁ Θεός μόνο εἶναι ὁ κριτής. Μεταξύ σας, ὅταν συναντιέστε, νά λέτε ὄμορφες διηγήσεις καί νόστιμα πράγματα πού ὠφελοῦν. Καί ἰδιαίτερα νά λέτε διηγήσεις ἀπό τήν ζωή τῶν ἁγίων μας. Νά σᾶς πῶ καί ἐγώ μιά πολύ σύντομη ἱστοριούλα, πού μοῦ εἶπε τελευταῖα ἕνα παλληκάρι πού ἀγαπάει τόν Θεό καί πού μοῦ ἔκανε πολύ ἐντύπωση ἡ ἱστορία αὐτή. Εἶναι γιά τόν ἅγιο Νεκτάριο, πού στά τελευταῖα του χρόνια ἔζησε στήν Αἴγινα καί ἔκανε ἐκεῖ μοναστήρι. Ἐκεῖ στήν Αἴγινα λοιπόν ἦταν ἕνας χωροφύλακας, πού ζοῦσε μακρυά ἀπό τόν Θεό.

Ὁ ἅγιος τόν συναναστρεφόταν, συζητοῦσε μαζί του, ἀλλά πάντα τοῦ ἔλεγε ὅτι πρέπει νά πάει νά ἐξομολογηθεῖ τίς ἁμαρτίες του. Αὐτός ὅμως ἦταν ἀδιάφορος καί δέν πήγαινε. Κάποτε ὁ χωροφύλακας μετατέθηκε γιά δώδεκα χρόνια στήν Μακεδονία. Ὅταν ξαναεπέστρεψε στήν Αἴγινα, συναντήθηκε στήν παραλία μέ τόν ἅγιο Νεκτάριο. Κουβέντιασαν φιλικά, ἀλλά ὁ ἅγιος τοῦ εἶπε τόν παλαιό του λόγο σ᾽ αὐτόν, ὅτι πρέπει νά πάει νά ἐξομολογηθεῖ. Ἔπειτα ὁ χωροφύλακας πῆγε στό καφενεῖο, βρῆκε τούς παλιούς του φίλους καί τούς εἶπε τήν χαρά του, πού εἶδε καί μίλησε στήν παραλία μέ τόν Δεσπότη Νεκτάριο. «Τί;», τοῦ εἶπαν ἐκεῖνοι. «Ὁ Νεκτάριος ἔχει πέντε χρόνια πού πέθανε»! Ξαφνιάστηκε ὁ χωροφύλακας.

Γι᾽ αὐτό καί φρόντισε καί πῆγε γρήγορα νά ἐξομολογηθεῖ. – Χριστιανοί μου, οἱ ἅγιοι καί μετά τόν θάνατό τους ἐμφανίζονται καί μᾶς λέγουν νά πᾶμε νά ἐξομολογηθοῦμε. Εἶναι μεγάλη ἀνάγκη τό νά ἐξομολογηθοῦμε τά ἁμαρτήματά μας, γιά νά σωθεῖ ἡ ψυχή μας. Πᾶμε ἐπί τέλους νά ξεφορτωθοῦμε ἀπό τά κρίματά μας. Καί ἐδῶ, ἀλλά καί ἀλλοῦ, ὅπου θέλετε, πᾶτε σέ ἕνα πνευματικό νά ἐξομολογηθεῖτε. Θά ξαλαφρώσετε. ῞Ολοι μας νά σωθοῦμε, γιατί ὅλοι μας εἴμαστε καλοί. Κανένας μας νά μήν χαθεῖ. Συγχωρέστε καί μένα, ὅπου σᾶς ἔχω λυπήσει ἤ σᾶς ἔχω σκανδαλίσει.

Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας