Ορθοδοξία

Εν Ειρήνη και Μετανοία το 2021

Εν Ειρήνη και Μετανοία το 2021
Το αν οι ελπίδες και προσδοκίες της χρονιάς που πέρασε ευοδώθηκαν το ξέρει ο καθένας μας ξεχωριστά.

Στην αρχή του κάθε νέου έτους όλοι μας έχουμε ελπίδες και προσδοκίες για τη νέα χρονιά.

Το αν οι ελπίδες και προσδοκίες της χρονιάς που πέρασε ευοδώθηκαν το ξέρει ο καθένας μας ξεχωριστά.

Η Εκκλησία μας σχετικά την πορεία του κάθε ανθρώπου στο χρόνο της επίγειας ζωής του εύχεται:

Τὴν ημέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρά τοῦ Κυρίου, αἰτησώμεθα.

Αυτό διότι την ημέρα την ορίζουμε ξυπνήσαμε είναι δική μας, και τι παρακαλάμε τον Κύριο;
Να είναι αυτή η μέρα που η αγάπη του Θεού μας χάρισε, τέλεια, άρτια, ειρηνική και κατά το δυνατόν αναμάρτητη.

Επειδή όμως ζούμε σήμερα αλλά κανείς δεν ξέρει τον χρόνο και τον τόπο που θα αναχωρήσει για την άλλη ζωή, παρακαλάμε για τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας να το περάσουμε εν Ειρήνη και μετάνοια.

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον της ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Αυτή τη στάση ζωής είναι που μας φέρνει σε επαφή με Εκείνον που μας κράτησε να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στην Αγάπη του.

Τέλος παρακαλούμε τον Κυρίο όταν θα ρθει η ώρα της αναχώρησης μας, να είναι Χριστιανά τα τέλη της ζωής μας, ανώδυνα, ανεπαίσθητα ειρηνικά και να έχουμε καλή απολογία ενώπιον του Θεού.

Χριστιανὰ τὰ τέλη της ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα.(Μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου & Σιατίστης Παύλος)

Όλοι εμείς εδώ στην Οrthodoxia.Οnline, πιστεύουμε πως αν το 2021, συμπορευθούμε, συνειδητά, με το παραπάνω τρίπτυχο, η Χάρις του Θεού, η οποία θα μας σκεπάσει, θα απομακρύνει κάθε επιβουλή και θα δώσει σε όλους μας δύναμη, ώστε να πορευόμαστε πάντα εν Κυρίω κατά τη νέα χρονιά, η οποία μόλις ξεκίνησε.

Ευχόμαστε, Ευλογημένο & Θεοσκέπαστο το 2021!!

Καλή Χρονιά!!!
orthodoxia.online