Ορθοδοξία

Είναι μεγάλο αμάρτημα να πεις ότι το φαγητό δεν είναι καλό στη γυναίκα σου

Πριν ανοίξεις το στόμα σου αναλογίσου
Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης : Είναι μεγάλο αμάρτημα να πεις ότι το φαγητό δεν είναι καλό στη γυναίκα σου

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης:
Και ένα τελευταίο, το οποίο αναφέρει ο αββάς Ησαΐας. Παρ’ ότι ήταν ασκητής, οι λόγοι του είναι κοινωνικώτατοι και συγχρόνως πνευματικοί και θεολογικοί.

Λέγει λοιπόν ότι, εάν κάποιος, ο αδελφός σου ή η μητέρα σου ή η γυναίκα σου, σου ψήσει φαγητό και δεν επιτύχει, «μη ειπής αυτώ, ότι κακώς έψησας» μην πεις ότι δεν είναι όπως το περίμενα «θάνατος γάρ εστι τη ψυχή σου» είναι θάνατος για την ψυχή σου.

Είναι μεγάλο αμάρτημα να πεις ότι το φαγητό δεν είναι καλό, διότι η γυναίκα είναι αδύνατος άνθρωπος μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, να έχει κάποια δυσκολία.

Μπορεί ο αδελφός, ο μοναχός, να ήταν άρρωστος, κουρασμένος, να σκεπτόταν κάτι και να κάηκε λίγο το φαγητό.

Δεν χάλασε ο κόσμος. Έτσι ευλογεί ο Θεός το μοναστήρι, έτσι ευλογεί και τα σπίτια μας διότι και το σπίτι μας είναι μοναστήρι.

 Περί Θεού: Λόγος Αισθήσεως © 2004, ΙΕΡΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Εκδ. ΙΝΔΙΚΤΟΣ, Αθήναι 2004.

Add Comment

Click here to post a comment