Ορθοδοξία

Eάν οι άνθρωποι γνώριζαν για τον διάβολο

 
 

Eάν οι άνθρωποι γνώριζαν περί του διαβόλου, θά εκτιμούσαν τήν Εκκλησία καί τά Μυστήριά Της, πού τόν προστατεύουν από αυτόν.

Έτσι οι άνθρωποι, μή έχοντας γνώση περί του θέματος του διαβόλου, πολιτεύονται αμέριμνοι, χωρίς νά ξέρουν ποιοί είναι οι εχθροί του, προχωρούν στή ζωή τους απροστάτευτοι καί τά αποτελέσματα είναι καταστροφικά…

 

Δημητρίου Παναγοπούλου†

Handmade Anklet Bracelet Blue | Gold Plated | inspired.jewelry