Με περισσή οδύνη μένουμε μακρυά Σου!
Ορθοδοξία ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-Blog

Αρχ. π. Ιερόθεος Λουμουσιώτης: Με περισσή οδύνη μένουμε μακρυά Σου!

Αρχιμανδρίτης π. Ιερόθεος Λουμουσιώτης, Ιεροκήρυκας της Ι. Μητρ.Ύδρας 

E-ζωό-σαμε το α-ζωο-γόνητο
Ε-γονα-τήσαμε στον Αν-αμάρτητο

Α-μαρτ(ή/υ-ρή)σαμε ενώπιον Σου,
Σταυρέ του Χριστού,
Παν-άγιε,
Παν-τιμε,
Παμ-φίλτατε!

Λατρεύσαμε τον εν Αυτώ παγέντα, Άγιε,
Τιμήσαμε της Θεότητος το μεγαλείο, Τίμιε,
Φιλήσαμε τα άχραντα Πόδια Σου, Φίλε Ακριβέ!

Με περισσή οδύνη μένουμε μακρυά Σου!
Χριστέ μου, αξίωσε μας τύχειν μεταλήψεως Σαν τον όσιο Αθανάσιο τον Χαμακιώτη!

Καλή σαρακοστή & καλό στάδιο
orthodoxia.online