Advertisements
Ορθοδοξία

Η αμαρτία είναι σαν την σφήκα

asian giant hornet, hornet, insect
Όταν η σφήκα κεντρίση τον άνθρωπον, καταβάλλει ούτος κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά να εκβάλη το κεντρί από το σώμα του.

Όταν η σφήκα κεντρίση τον άνθρωπον, καταβάλλει ούτος κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά να εκβάλη το κεντρί από το σώμα του.

Όταν δε τον κεντρίση η αμαρτία, το κέντρον αυτό του θανάτου, τι πρέπει να κάμη;

Πρέπει με την πίστιν και προσευχήν να επικαλεσθή τον Αναστάντα Σωτήρα Χριστόν, διά να εκβάλη Αυτός το κεντρί του θανάτου από την ψυχήν του.

Και Αυτός ως πολυεύσπλαγχνος θα το κάμη, διότι είναι Θεός του Ελέους και της Αγάπης.

Όταν πολλαί σφήκαι πέσουν επί του σώματος του ανθρώπου και τον τραυματίσουν πολύ με τα κέντρα τους, τότε ο άνθρωπος δηλητηριάζεται και αποθνήσκει.

Το αυτό γίνεται και με την ψυχήν του ανθρώπου όταν την τραυματίσουν τα πολλά κέντρα των πολλών αμαρτιών.

Αποθνήσκει ούτος θάνατον που δεν έχει ανάστασιν.

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς