Ορθοδοξία

Ο Άγιος που πήγε στον ουρανό και είδε όλους τους αγίους

Γιορτή σήμερα Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, Όσιος Παΐσιος ο Μέγας και θεοφόρος
Ο θείος Παΐσιος ο Μέγας (Εορτάζει στις 19 Ιουνίου) πήγε στη βαθύτερη έρημο και εκεί, όσον αφορά το σώμα κατοικούσε με σκληρή, και σχεδόν άσαρκη διαγωγή, κατά δε το Πνεύμα συλλογιζόταν τα επουράνια, και συνομιλούσε με τον Δεσπότη Χριστό.

Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, τῶν Μοναστῶν κορωνίς, ὁ ἄσαρκος ἄνθρωπος, τῶν οὐρανῶν οἰκιστής, ὁ θεῖος Παΐσιος, χαίρει τὴ αὐτοῦ μνήμη, σὺν ἠμὶν ἑορτάζων, νέμει τοὶς κοπιώσι, δι’ αὐτὸν θεῖον χάριν διὸ ἐν προθυμίᾳ πολλὴ τοῦτον τιμήσωμεν.

Ο θείος Παΐσιος ο Μέγας (Εορτάζει στις 19 Ιουνίου) πήγε στη βαθύτερη έρημο και εκεί, όσον αφορά το σώμα κατοικούσε με σκληρή, και σχεδόν άσαρκη διαγωγή, κατά δε το Πνεύμα συλλογιζόταν τα επουράνια, και συνομιλούσε με τον Δεσπότη Χριστό.

Γι’ αυτό και το Άγιο Πνεύμα που κατοικούσε σ’ αυτόν ευαρεστήθηκε να τον κάνει «θεωρητήν των ουρανίων θησαυρών» και της αγαλλίασης που απολαμβάνουν οι δίκαιοι.

Διότι, κάποια φορά που προσευχόταν, ήλθε σε έκσταση και ηρπάγη, μεταφέρθηκε στον ουρανό. Και πρώτα πρώτα απόλαυσε τα τερπνά, αυτά που προκαλούν ευχαρίστηση και τις ομορφιές του παραδείσου. Και έτσι γέμισε με χαρά και αγαλλίαση!

Έπειτα είδε και την Εκκλησία των πρωτοτόκων που βρίσκονται στους ουρανούς, δηλαδή όλους τους Αγίους, και μεταλαμβάνοντας από όλην εκείνην την άυλο τρυφή, την θεία ηδονή και την απόλαυση από την οπτασία αυτή, αξιώθηκε να λάβει το χάρισμα της εγκράτειας και της ασιτίας.

Έτσι, μεταλαμβάνοντας τα άχραντα Μυστήρια την Κυριακή έμενε νηστικός μέχρι την άλλη εβδομάδα, όπου μεταλάμβανε ξανά τα άχραντα Μυστήρια.

Ζούσε με την Αγία Μετάληψη χωρίς να λαμβάνει καμία άλλη τροφή.

Και όπως σημειώνει ο όσιος Ιωάννης ο Κολοβός ο συγγραφέας του βίου του οσίου Παϊσίου: Ας μην απιστήσει κάποιος και ας μην αμφιβάλλει πως έγινε έτσι αυτό, διότι όλα υποτάσσονται στο θείο νεύμα και θέλημα. Γι’ αυτό και δεν θέλω να αποσιωπήσω την αλήθεια, ότι δηλαδή με την μετάληψη των θείων Μυστηρίων πέρασε νηστικός εβδομήντα χρόνια.

Και αυτό δεν είναι θαυμαστό κοντά στην ανείκαστη, απέραντη δύναμη του Θεού.

Διότι τα μεν σωματικά φαγητά είναι αναγκαία στον άνθρωπο λόγω της κατασκευής της φύσης του, στους δε υψηλότερους και ανώτερους της ανθρώπινης φύσης, όπως δηλαδή τον όσιο Παΐσιο, η δημιουργική δύναμη του Θεού που δεν έχει καμία ανάγκη, και δεν υποτάσσεται στους νόμους της φύσεως, δίνει αυτό το χάρισμα το οποίο είναι πάνω από την ανθρώπινη φύση.

Με τον ίδιο τρόπο και πάνω από τους νόμους της φύσης διαφυλάσσει και συντηρεί μέχρι τους έσχατους καιρούς και τον Προφήτη Ηλία χωρίς τη λήψη καμίας τροφής.

Και αυτά είναι είναι αρκετά, συμπληρώνει ο όσιος Ιωάννης ο Κολοβός για την απόδειξη του υπερφυσικού αυτού χαρίσματος.

Διασκευή από τον βίο του οσίου Παϊσίου του Μεγάλου όπως δημοσιεύεται στο βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη «Εκλόγιον» του εκδοτικού οίκου Αστήρ.