Άγιος Παΐσιος: Μια μέρα ένας προσκυνητής ρώτησε το γέροντα τι είναι η δικαιοσύνη
Ορθοδοξία

Άγιος Παΐσιος : Δεν βλέπει κανείς εύκολα φυσιολογικούς ανθρώπους σήμερα

Άγιος Παΐσιος – Όλο το κακό ξεκινάει από την απιστία. Απομακρύνθηκαν οι άνθρωποι από την Εκκλησία – Κλονίζεται η πίστη.

Έλειψε ο φόβος του Θεού. Μπήκε πολύ η λογική.

Κλονίζεται η πίστη ήδη από την παιδική ηλικία, με τον τρόπο που γράφονται σήμερα τα βιβλία στα σχολεία. Αγρίεψαν οι άνθρωποι.

Δεν βλέπει κανείς εύκολα φυσιολογικούς ανθρώπους. Λευκές, μαύρες μαγείες.

Υπάρχει στους πολλούς ανθρώπους κάποια δαιμονική επίδραση. Πλήθυναν τα ψυχοφάρμακα.

Οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να καταφύγουν στον Θεό και θα συνωθούνται στην Εκκλησία.

Θα ψάχνουν να βρουν πνευματικούς ανθρώπους.

Θα γίνει καλό ξεκαθάρισμα και οι πιστοί θα γίνουν πιο πιστοί και οι ρυπαροί πλέον ρυπαροί.

Συσπειρώνονται οι Χριστιανοί, αναθερμαίνεται η πίστη.

Μπαίνει η καλή ανησυχία, καλλιεργείται πνεύμα μαρτυρίου.

Απόσπασμα από το βιβλίο: «Α εωράκαμεν και ακηκόαμεν – Οι αναμνήσεις μου από τον Άγιο Παΐσιο»