Ορθοδοξία

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Γιατί οι λογισμοί παρομοιάζονται με πρόβατα;

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Γιατί οι λογισμοί παρομοιάζονται με πρόβατα;

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Ο πρακτικός – αυτός που καλλιεργεί τις πρακτικές αρετές – είναι νοητός κτηνοτρόφος.

Γιατί τα ηθικά κατορθώματα έχουν θέση κτηνών.

Γι’ αυτό έλεγε ο Ιακώβ: «Οι δούλοι σου είναι κτηνοτρόφοι»(Γεν. 46, 34). Ο γνωστικός είναι βοσκός προβάτων.

Γιατί οι λογισμοί παρομοιάζονται με πρόβατα που τα βόσκει ο νους στα όρη των θεωριών.

Γι’ αυτό και κάθε βοσκός προβάτων είναι βδέλυγμα για τους Αιγυπτίους(Γεν. 46, 34), δηλαδή τις δαιμονικές δυνάμεις.

Ο φαύλος νους, όταν το σώμα κινείται μέσω των αισθήσεων στις επιθυμίες και τις ηδονές του, το ακολουθεί και συγκατατίθεται στις φαντασίες και τις ορμές του.

Ενώ ο ενάρετος νους εγκρατεύεται και συγκρατεί τον εαυτό του από τις εμπαθείς φαντασίες και ορμές και μάλλον φροντίζει να καλυτερεύσει αυτές τις κινήσεις του.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση