Ορθοδοξία

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Δώστε τα όλα μόνο τον Χριστό να μην δώσετε!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Δώστε τα όλα μόνο τον Χριστό να μην δώσετε!

Ορθοδοξία: Τα πάντα μπορούν να σας τα πάρουν.

Τα πάντα μπορεί να σας τα ζητήσουν και να τα πάρουν.

Δώστε τα, μην φοβάστε.

Μόνο Χριστός και ψυχή, σας χρειάζονται.

Αυτά μην τα δώσετε.

Ακόμη και όλος ο κόσμος να πέσει επάνω σας για να σας τα πάρει μην τα δώσετε, γιατί μόνο με την θέλησή σας μπορούν να σας τα πάρουν.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός