Άγιος Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ: Το παν εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο κτίζουμε της ζωή μας

Άγιος Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ: Όλοι εσείς, αδελφοί μου, γνωρίζατε κάποιον κ. Ν. που έπασχε από προοδευτική παράλυση- ανίατη ασθένεια. Ήρθε εδώ και προσευχηθήκαμε γι’ αυτόν. Καθόταν σε αναπηρική καρέκλα. Μετά λοιπόν από την προσευχή, του είπα: