Ορθοδοξία

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας: Να αποφεύγεις να μιλάς για την αρετή και την ευσέβεια στους πολλούς

Δημήτριος Παναγόπουλος: Λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος: Θα είσαι μέσα στους κλέφτες και δεν θα κλέβεις... Θα είσαι μέσα στους ψεύτες, αλλά δεν θα ψεύδεσαι... Θα είσαι μέσα στους άτιμους, αλλά δεν θα είσαι άτιμος... Θα είσαι μέσα στους μοιχούς και δεν θα είσαι μοιχός ή μοιχαλίδα... Θα πει τώρα κάποιος:
Καλύτερα να μην μιλάς, παρεκτός μόνο εκείνα που θέλει ο Θεός για την σωτηρία του ανθρώπου.

Καλύτερα να μην μιλάς, παρεκτός μόνο εκείνα που θέλει ο Θεός για την σωτηρία του ανθρώπου.

Να αποφεύγεις να μιλάς για την αρετή και την ευσέβεια στους πολλούς.

Δεν το λέω αυτό από φθόνο, αλλά γιατί κατά την γνώμη μου θα φανείς γελοίος στους ανόητους.

Το όμοιο χαίρεται με το όμοιό του.

Οι λόγοι για την αρετή και την ευσέβεια έχουν λίγους ακροατές και ίσως εντελώς μετρημένους.

Καλύτερα να μην μιλάς, παρεκτός μόνο εκείνα που θέλει ο Θεός για την σωτηρία του ανθρώπου.

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας