Ορθοδοξία

4 γνώμες υπάρχουν για κάθε άνθρωπο

Όταν φύγει η Χάρις Του Θεού
Δημήτριος Παναγόπουλος: Τέσσερις γνώμες υπάρχουν για κάθε άνθρωπο

Τέσσερις γνώμες υπάρχουν για κάθε άνθρωπο:

α) η γνώμη που έχει ο κόσμος γι’ αυτόν,

β) η γνώμη που έχουν οι συγγενείς του,

γ) η δική του γνώμη για τον εαυτόν του και

δ) η γνώμη που έχει ο Θεός γι’ αυτόν, και αυτή είναι που τελικά μετράει.

Όλες οι άλλες γνώμες δεν έχουν καμμία βαρύτητα.

Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας