Δείτε τις προσφορές μας
Ορθοδοξία ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-Blog

Την υγείαν σου να την αναθέτης εις τον Θεόν

 Εάν κάτι το επιβάλλει η ασθένεια ή ο ιατρός, να το παίρνεις με την ελπίδα ότι ο Θεός δι’ αυτών θα συντέλεση να γίνη εκείνο,
Προσφορές σε Εκκλησιαστικά & είδη για το σπίτι

 

 

 

 Εάν κάτι το επιβάλλει η ασθένεια ή ο ιατρός, να το παίρνεις με την ελπίδα ότι ο Θεός δι’ αυτών θα συντέλεση να γίνη εκείνο,

που θέλει Αυτός να γίνη, χωρίς βέβαια η αυταπάρνησις να μας οδηγήση εις την αυτοκτονίαν, ούτε η περιποίησις εις την φιλαυτίαν, αλλά την μέσην οδόν να βαδίσωμεν, δηλαδή να κάμνωμεν το επιβαλλόμενον με πίστιν, δια να μη μας λογισθή αυτοκτονία.
Το αν θα γίνω καλά με το μέσον που μεταχειρίσθηκα, αυτό το αφήνω με πίστιν εις τον Θεόν.
Έχε, παιδί μου, υπομονήν εις όλα σου τα παθήματα.
Η ασθένεια, όταν την υπομένωμεν, έχει πάρα πολύ το κέρδος εις την ψυχήν, αρκεί να κατηγορής τον εαυτόν σου, διότι κυρίως δια τας αμαρτίας μας υποφέρομεν και κατά το πλείστον δια την υπερηφάνειαν της καρδίας μας.
 Γέροντας Εφράιμ ο Φιλοθεΐτης

Add Comment

Click here to post a comment

Evagelidis

Καραμανλής – Εκκλησιαστικά