Ορθοδοξία Ορθοδοξία Blog

Ο Φυλακισμένος Προφήτης : Η τεχνολογική εποχή και ο χρυσός μόσχος

Ζούμε στο απόγειο της τεχνολογικής εποχής. Αυτή προετοιμάστηκε από τον 19ον αιώνα διά του δήθεν προοδευτισμού και υλισμού...

    Ζούμε στο απόγειο της τεχνολογικής εποχής. Αυτή προετοιμάστηκε από τον 19ον αιώνα διά του δήθεν προοδευτισμού και υλισμού… Ο κόσμος των λευκών έχει εκτοξεύσει στην ανθρωπότητα αυτήν την αντίληψη και νοοτροπία και τώρα ήδη γενικεύεται. Το αμερικανικό καπιταλιστικό σύστημα έχει πραγματοποιήσει την μέγιστη τεχνικό-οικονομική ευδαιμονία της καταναλωτικής κοινωνίας, παρόλο που αυτή είναι ο βασικός στόχος του ιστορικού μαρξιστικού υλισμού. Αλλά η Σοβιετική Ρωσία δεν έχει πραγματοποιήσει τις επιδόσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και η κομμουνιστική Κίνα τρέχει με μεγάλα βήματα προς τον συγχρονισμό. Όλα τα έθνη της Ασίας, της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής ονειρεύονται την τεχνολογική πρόοδο. Η έλξη της ανθρωπότητας προς την καταναλωτική κοινωνία είναι μεγαλύτερη από τις πολιτικές ιδεολογίες και επαναστάσεις, μόνο που η κομμουνιστική επανάσταση διεγείρει την προοδευτική αντίληψη, ενώ ο καπιταλισμός την εμπορεύεται. Η βαλμένη στην υπηρεσία της πολιτικής τεχνολογία αποδεικνύεται πιο γερή από την εμπορευόμενη τεχνολογία, γι’ αυτό στα τελευταία σαράντα χρόνια η ανθρωπότητα έγινε σοβιετική σ’ ένα τρίτο του πληθυσμού της. Οι καπιταλιστικές χώρες έχουν αντιληφτεί τον κίνδυνο της διεθνούς επανάστασης και άρχισαν την τεχνική-στρατιωτική επίθεση. Έτσι έφθασαν στους δύο ατομικούς κολοσσούς της δεκαετίας του ’80, οι οποίοι αποσκοπούν στην κατάκτηση όλου του κόσμου. Οι ηγέτες του σημερινού κόσμου είναι εξίσου μανιακοί από την πρόοδο, όπως και οι θεωρητικοί του προοδευτισμού. Ο προοδευτισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ποτέ η ανθρωπότητα δεν ήταν τόσο ομόφωνα απασχολημένη από μία αντίληψη μόνο όπως έγινε στην εποχή της τεχνολογίας. Ο νους των ανθρώπων υλοποιείται. Έχει προσηλωθεί, μορφωθεί και επιδιώκει όλες τις ενέργειες για να πραγματοποιήσει την μέγιστη, απεριόριστη και απόλυτη τεχνική ανάπτυξη. Ο χρυσός μόσχος, ο πανάρχαιος θεός φανερώνεται σήμερα σαν ένα πανίσχυρο εργοστάσιο εντός της ψυχής της ανθρωπότητας. Ο κόσμος προσκυνεί το μηχάνημα. Είναι μία ψευδό-θρησκεία των υλικών δογμάτων, του υλικού νοήματος και του μηδενικού τέλους. Διότι η ύλη είναι μηδέν και το πνεύμα των ανθρώπων έχει μηδενιστεί διά της θεοποίησης της ύλης. Η ύλη έχει γίνει σκοπός και όχι μέσο του πνεύματος. Η ανθρωπότητα δεν έχει πια υπερβατικότητα και η συνέπεια είναι η ψυχική ανισορροπία, η ηθική αποσύνθεση, η πολιτική τυραννία, η καταστροφή της φύσης, η αλλοτρίωση και, τελικά, ο ατομικός πόλεμος. Ο σύγχρονος πολιτισμός έχει αναπτύξει σταδιακά το δικό του τέλος, διότι είναι ο πιο ανισόρροπος κόσμος που υπήρξε ποτέ. Η τεράστια δύναμή του και το τέλος του είναι καταστρεπτικά. Οδεύοντας την πορεία του ειρηνικού προοδευτισμού ο κόσμος θα χαθεί διά της αισθησιοκρατίας, της αναρχίας, της τυραννίας, του μίσους, της μόλυνσης της φύσης, της κατάπτωσης των εφοδίων της φύσεως, των συγκρούσεων, της φθοράς και της αλλοτρίωσης των ανθρώπων. Το κράτος το όποιο έχει το μονοπώλιο των σοφιστικών όπλων, της γενετικής μηχανολογίας και της τεχνικής του ελέγχου των συνειδήσεων θα είναι πανίσχυρο και θα εξοντώσει την ανθρωπότητα. Κανένας δεν εγγυάται την ελευθερία των ανθρώπων σ’ αυτόν τον πολιτισμό και κανένας δεν μπορεί να κυβερνήσει της τεχνολογικές δυνάμεις. Γι’ αυτό η ανθρωπότητα ζει στο απόγειο της απελπισίας. Για να παραμένει άνθρωπος ο άνθρωπος και να είναι άρχοντας στον κόσμο ο όποιος του δόθηκε να επιβιώνει και μόνος του να τον οικοδομεί, είναι αναγκαίο το τέλος του αιώνος και η αρχή ενός νέου αιώνος. Ιωάννου Ιανόλιδε Νέου Ομολογητού της Πίστεως (1985) Ο ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ Εκδόσεις “Ορθόδοξος Κυψέλη”     Πηγή: www.impantokratoros.gr