Ορθοδοξία

Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος δίνει οδηγίες για την λύση της βασκανίας στα μικρά παιδιά 

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος: Πολλά γίνονται, ιδίως δύο μεγάλα κακά
Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος δίνει οδηγίες για την Ορθόδοξη λύση της βασκανίας στα μικρά παιδιά διότι δυστυχώς πολλές μητέρες ή γιαγιάδες όταν ένα παιδί πέσει θύμα βασκανίας προσπαθούν με ξεματιάσματα και μαγγανείες να διώξουν το κακό μάτι. 

Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος δίνει οδηγίες για την Ορθόδοξη λύση της βασκανίας στα μικρά παιδιά διότι δυστυχώς πολλές μητέρες ή γιαγιάδες όταν ένα παιδί πέσει θύμα βασκανίας προσπαθούν με ξεματιάσματα και μαγγανείες να διώξουν το κακό μάτι. 

Όταν τα παιδιά τα μικρά συμβεί να πάθουν εκ βασκανίας, θα παίρνετε ολίγο βαμβάκι,

θα το βουτάτε εις το κανδήλι πού έχετε εις τας εικόνας, θα αλείφετε το παιδί εις το μέτωπον και το πρόσωπον σταυροειδώς και θα λέγετε τα εξής τροπάρια:

Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης,

Σταυρός η ώραιότης της Εκκλησίας,

Σταυρός βασιλέων το κραταίωμα,

Σταυρός πιστών το στήριγμα,

Σταυρός Αγγέλων η δόξα καί των δαιμόνων το τραύμα.

Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου τω Σταυρώ προσηλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς την αθανασίαν επήγασας ημίν Σωτήρ ημών Δόξα Σοι.

Η μπορείτε και με ένα Σταυρό μικρό να τα σταυρώνετε και να λέγετε τα ανωτέρω τροπάρια.

Όταν υπάρχει Ιερεύς να τα σταυρώνη εκείνος και να λέγη την εύχήν της βασκανίας.

Ο πατέρας ή η μητέρα, επειδή είναι πρόσωπα ιερά, και επειδή έχουν εξουσία στα παιδιά τους, μπορούν να «σταυρώνουν» τα παιδιά τους και μόνο τα παιδιά τους.

Το ίδιο ισχύει και για τον παππού ή τη γιαγιά σε σχέση με τα εγγονάκια τους.

γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος