Ορθοδοξία ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-Blog

Δημήτριος Παναγόπουλος : Ο Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης

Η Αγία μας Εκκλησία ψάλει πως θα ξανάρθει ο Προφήτης Ηλίας και θα ξαναπαίξει ρόλο στα θρησκευτικά πράγματα, έτσι άλλωστε λέγει το απολυτίκιο του.

 

 

 

Η Αγία μας Εκκλησία ψάλει πως θα ξανάρθει ο Προφήτης Ηλίας και θα ξαναπαίξει ρόλο στα θρησκευτικά πράγματα, έτσι άλλωστε λέγει το απολυτίκιο του.

 

Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ

 

 

okalospoimin