Ορθοδοξία

Γέρων Νίκων Νεοσκητιώτης : Συγκλονιστικό ΘΑΥΜΑ, «Είδε να φουσκώνει το Άγιο Ποτήριο»

Ο Γέρων Νίκων Νεοσκητιώτης μιλά για ένα Συγκλονιστικό ΘΑΥΜΑ που συνέβει σε ιερέα που λειτουργούσε 30 χρόνια  και «Είδε να φουσκώνει το Άγιο Ποτήριο, να βγαίνουν σάρκες μέσα από αυτό και το αίμα να χύνεται έξω, πάνω στο Ιερό Αντιμήνσιο».

 

 

 

Ο Γέρων Νίκων Νεοσκητιώτης μιλά για ένα Συγκλονιστικό ΘΑΥΜΑ που συνέβει σε ιερέα που λειτουργούσε 30 χρόνια  και «Είδε να φουσκώνει το Άγιο Ποτήριο, να βγαίνουν σάρκες μέσα από αυτό και το αίμα να χύνεται έξω, πάνω στο Ιερό Αντιμήνσιο».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=eMj7bD04fKo&ab_channel=%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9E%CE%99%CE%91%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A8%CE%95%CE%99

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ