Ορθοδοξία

Άγιος Πορφύριος: «Θα βρεις μεγάλη βοήθεια αν κάνεις αυτό»

Ορθόδοξα θέματα | Άγιος Πορφύριος: Είδα θαύματα πάνω στη γενική εξομολόγηση
Ο Άγιος Πορφύριος ζεί!!! Ζεί και μας συμβουλεύει πέραν του τάφου καθώς ο θάνατος δεν αγγίζει τους αγίους μας, ζουν και μας βοηθούν συνεχώς!!

Ο Άγιος Πορφύριος ζεί!!! Ζεί και μας συμβουλεύει πέραν του τάφου καθώς ο θάνατος δεν αγγίζει τους αγίους μας, ζουν και μας βοηθούν συνεχώς!!

Σε μια επίσκεψη μου στο Γέροντα, θυμήθηκα και του ανάφερα ένα απόσπασμα ομιλίας του Ιερού Χρυσοστόμου για την προσευχή, πού έλεγε:

«Όπως η νυκτερινή προσευχή των Αποστόλων Παύλου και Σίλα άνοιξε τις θύρες της φυλακής, έτσι και η νυκτερινή προσευχή των Χριστιανών ανοίγει τις θύρες του ουρανού».

Ο Γέροντας ενθουσιάστηκε, μόλις το άκουσε. «Πολύ ωραίο αυτό», μου είπε χαρούμενος. «Πού το βρήκες, μωρέ;

Να μου το αντιγράψεις και να μου το φέρεις ολόκληρο.

Ξέρεις, έτσι είναι.

Γίνεται αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, στις νυκτερινές προσευχές και αγρυπνίες…

Να γονατίζεις μπροστά στον Εσταυρωμένο και τους Αγίους και να προσεύχεσαι ταπεινά και με αγάπη.

Μισή ώρα, ένα τέταρτο, δέκα λεπτά, πέντε, όσο μπορείς.

Θα βρεις μεγάλη βοήθεια».

Άγιος Πορφύριος- Βίος και λόγοι