Ορθοδοξία Ορθοδοξία Blog

Άγιος Ανθίμος της Χίου : Εμείς οι μοναχοί τρία τινά είναι εκείνα, τα οποία οφείλομεν να φυλάξωμεν

Εμείς οι μοναχοί τρία τινά είναι εκείνα, τα οποία οφείλομεν να φυλάξωμεν: να κάμνωμεν τον κουφό, τον τυφλό και τον βουβό.

Αυτά τα τρία είναι το έργον του μοναχού.

Η σωματική εργασία είναι πάρεργον.

Το έργον μας είναι να κλείσωμε τα μάτια μας, τα αφτιά μας και το στόμα μας, για να μπορέσωμε να περάσωμε τας διαφόρους περιστάσεις της ζωής μας.

Σιώπησε, για να αποφύγης και τις ταραχές και τα σκάνδαλα και πάντα τα κακά. Σιώπησε, για να σου αποκαλύψη ο Θεός τα μυστήρια.

 

Άγιος Ανθίμος της Χίου 

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση