ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Τι συμβολίζουν τα προσκυνητάρια στους δρόμους;

Τι συμβολίζουν τα προσκυνητάρια στους δρόμους;
Δημήτριος Λυκούδης: Τι συμβολίζουν τα προσκυνητάρια στους δρόμους;

Δημήτριος Λυκούδης: Τι συμβολίζουν τα προσκυνητάρια στους δρόμους;

Ποια η σημασία τόσων προσκυνηταριών στους δρόμους;

Τι συμβολίζουν;

Δείτε τι αναφέρει στο παρακάτω βίντεο ο θεολόγος κ. Δημήτριος Λυκούδης