ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Τι λέμε την ώρα που κάνουμε τον σταυρό μας;

Πώς ο Μάλχος σώθηκε από το σημείο του Σταυρού
Γιατί κάνουμε τον σταυρό μας έξω από μια εκκλησία; Πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας έξω από την εκκλησία;

Γιατί κάνουμε τον σταυρό μας έξω από μια εκκλησία; Πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας έξω από την εκκλησία;

Τι συμβολίζει ο σταυρός που κάνω;

Τι λέμε την ώρα που κάνουμε τον σταυρό μας;

Πώς πρέπει να γίνεται σωστά το σημείο του σταυρού;

Σε τι με βοηθά όταν κάνω το σταυρό μου έξω από την εκκλησία;