ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Τι κάνω όταν έχω λογισμούς, ενώ προσεύχομαι;

Γερόντισσα Σωφρονία: Θέλεις να ακολουθήσεις την καλή τη στράτα...
Δημήτριος Λυκούδης: Τι κάνω όταν έχω λογισμούς, ενώ προσεύχομαι;

Δημήτριος Λυκούδης: Τι κάνω όταν έχω λογισμούς, ενώ προσεύχομαι;

Οι λογισμοί την ώρα της προσευχής.

Δείτε τι αναφέρει στο παρακάτω βίντεο ο θεολόγος κ. Δημήτριος Λυκούδης