ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια ασθένεια;

"Ιλάσθητι ο Θεός, ιλάσθητι Σωτήρ μου και σώσόν με"
Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια ασθένεια; Ποιοι είναι οι λόγοι που ασθενεί ο άνθρωπος;

Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια ασθένεια; Ποιοι είναι οι λόγοι που ασθενεί ο άνθρωπος;

Επιθυμεί ο Θεός ώστε οι άνθρωποι να ασθενούν και να περνούν μια δοκιμασία μέσω της ασθενείας;

Ο Θεός δοκιμάζει τους ανθρώπους μέσα από μια ασθένεια;

Πώς είναι δυνατόν ο Θεός που αγαπά τον άνθρωπο, να επιτρέπει τις δοκιμασίες και τις ασθένειες στους ανθρώπους;

Ορθοδοξία online

You cannot copy content of this page