ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Τα τσακάλια στην Έρημο ζουν, αλλά τσακάλια παραμένουν

Τα τσακάλια στην Έρημο ζουν, αλλά τσακάλια παραμένουν
Δημήτριος Λυκούδης: Τα τσακάλια στην Έρημο ζουν, αλλά τσακάλια παραμένουν.

Δημήτριος Λυκούδης: Τα τσακάλια στην Έρημο ζουν, αλλά τσακάλια παραμένουν.

Η ερημιά των πόλεων και η κοινωνία της Ερήμου (Γέρων Μωυσής Αγιορείτης)

Δείτε τι αναφέρει στο παρακάτω βίντεο ο Θεολόγος Δημήτριος Λυκούδης