ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Προφήτες: ορθές και λανθασμένες προσεγγίσεις – κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

Προφήτες: ορθές και λανθασμένες προσεγγίσεις - κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου
Με τον κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι προφήτες για τους περισσότερους ανθρώπους ήταν αυτοί, οι οποίοι προανήγγειλαν το σχέδιο του Θεού μελλοντικά κάτι το οποίο δεν είναι λανθασμένο, ωστόσο η ερμηνεία αυτή είναι ημιτελής.

Η δικαιολογημένη αυτή αντίληψη προέρχεται από μεταγενέστερη ερμηνεία των κειμένων των προφητών, στα οποία τα προφητευόμενα αποτελούσαν ιστορία και έτσι δημιουργήθηκε η άτοπη αντίληψη περί προφητών ως γνώστες του μέλλοντος.

Ποια η σωστή ερμηνεία των προφητών και πως πρέπει να τους προσεγγίσουμε;

Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τους προφήτες ως «μάντες» αλλά ως φωτισμένους της Θείας Χάριτος, εξαγγέλλοντας το σχέδιο του Θεού στον Ισραήλ, την έλευση του Κυρίου μας στον κόσμο (γέννηση, θάνατο, τριήμερη ταφή και την ένδοξη Ανάσταση) έως και των εσχάτων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το έργο των προφητών είναι πολυσήμαντο για την Εκκλησία μας, αφού επικουρεί στην περαιτέρω κατανόηση της Θεολογίας και πιο συγκεκριμένα της Οικονομικής Αγίας Τριάδας.

Με τον κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.