ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Πώς πρέπει να αξιοποιούμε το χρόνο που μας δίνει ο Θεός – Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος

Σιατίστης Παύλος: Πνευματική ζωή δεν σημαίνει καλή συμπεριφορά
Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος: Πώς πρέπει να αξιοποιούμε το χρόνο που μας δίνει ο Θεός

Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος: Πώς πρέπει να αξιοποιούμε το χρόνο που μας δίνει ο Θεός