ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Πολιτική Θεολογία: Τι είναι, πώς εκφράζεται;

Πολιτική Θεολογία: Τι είναι, πώς εκφράζεται;
Με τον κ. Διονύσιο Σκλήρη, θεολόγο και συγγραφέα

Ο όρος «Πολιτική Θεολογία» διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Κάρλ Σμίτ το 1922 στην πραγματεία του «Politische Theologie (Πολιτική Θεολογία)». Κεντρικός άξονας του έργου του αποτελεί η ιδεολογία, πώς οι βασικές έννοιες της πολιτικής είναι στην ουσία εκκοσμικευμένες θεολογικές αλήθειες.

Αυτό συχνά προξενεί την παραπλανητική πεποίθηση πως ο Θεός αντικαθίσταται από τον εκάστοτε πολιτικό νομοθέτη ή το εξουσιαστικό όργανο, ενώ ο πολιτικός όρος «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το θείο θαύμα.

Η συνθήκη αυτή υφίσταντο ήδη από τους χρόνους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αφού πολλάκις το κράτος χρησιμοποιούσε την χριστιανική διδασκαλία/θεολογία για πολιτικές σκοπιμότητες. Ουσιαστικά, η πολιτική θεολογία εκπηγάζει από την νεωτερικότητα και προσπαθεί να εξηγήσει την φυσική πραγματικότητα με όρους που συναντάμε στην Χριστιανική Διδασκαλία.

Με τον κ. Διονύσιο Σκλήρη, θεολόγο και συγγραφέα