ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Πώς θα κάνει την εμφάνισή του ο αντίχριστος;

Θα κλείσει ο αντίχριστος τις Εκκλησίες;

Πότε θα εμφανιστεί ο αντίχριστος και τι είναι ο αντίχριστος; Ποια είναι τα θαύματα του Χριστού και πώς γνωρίζουμε ότι είναι θαύματα του Χριστού; Πώς θα αντιληφθούμε τα ψευτοθαύματα του αντιχρίστου;

Πώς θα κάνει την εμφάνισή του ο αντίχριστος; Τι ζητάει ο Χριστός και ποια η διδασκαλία Του; Αντίθετα ποια είναι η διδασκαλία του Αντιχρίστου;

Τι ρόλο θα έχουν τα κράτη και οι κυβερνήσεις εκείνη την περίοδο; Με ποιον τρόπο θα μπορέσει ο αντίχριστος να επιφέρει τις δικές του απόψεις και τους δικούς του νόμους; Οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο θα μπορέσουν να αντισταθούν; Θα είναι εύκολο να το πετύχουν;

Ποιο είναι το αληθινό πνεύμα του Χριστού και πως αυτό το πνεύμα από άσπρο θα γίνει μαύρο και το μαύρο θα γίνει άσπρο στα χρόνια του αντιχρίστου;

Με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να προστατευτούμε εκείνη την περίοδο, ώστε να μην πλανηθούμε και πάμε με τον αντίχριστο και όχι τον Χριστό που θα μας φέρει τη σωτηρία μας.

Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ

Τρίκορφο Φωκίδος