ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Μήπως ενωθήκαμε με τον Πάπα;

Σε Σόφια και Σκόπια ο πάπας Φραγκίσκος
Το νόημα της απάντησης είναι απλό.

Ιερομόναχος γέρων Νίκων ο αγιορείτης: Μήπως ενωθήκαμε με τον Πάπα; – Τι απαντά ο γέροντας;

Το νόημα της απάντησης είναι απλό. Γίνε πρώτα εσύ Άγιος, και ύστερα, ΑΦΟΥ σε φωτίσει ο Θεός με την πλήρη απαλλαγή των παθών (η λεγόμενη απάθεια) και ΜΕΤΑ ξεκίνησε αγώνες να σώσεις την Ορθοδοξία.

ΟΛΟΙ όσοι βοηθήσαν την Ορθοδοξία μέσα στους αιώνες από αιρετικούς, είχαν γίνει ΠΡΩΤΑ ΆΓΙΟΙ και ΜΕΤΑ βοήθησαν την Εκκλησία, όχι το ανάποδο που προσπαθεί ο Διάβολος να κάνει με τον καθένα που κυκλοφορεί με ένα δοκάρι στο μάτι του και «τρέχει» να σώσει τους άλλους από την «πλάνη» τους.

Αυτό ΔΕΝ αφορά μόνον τα θέματα πίστεως, αλλά κάθε περίσταση.

«Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἐν ὧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ὧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν. Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; Ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου; Ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Ματθ. 7, 15)

Γέρων Νίκων – Elder Nikon

You cannot copy content of this page