ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Γιατί πρέπει να έχουμε εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και Αγίων στο σπίτι μας;

Άγιοι εικόνες
Σπίτι χωρίς εικόνες είναι Παράδεισος χωρίς Θεό. Γιατί πρέπει να έχουμε εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και Αγίων στο σπίτι μας;

Σπίτι χωρίς εικόνες είναι Παράδεισος χωρίς Θεό. Γιατί πρέπει να έχουμε εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και Αγίων στο σπίτι μας; Τι συμβαίνει όταν δεν έχουμε εικόνες στο σπίτι μας; Σε τι μας ωφελούν οι εικόνες όταν τις έχουμε και τις τιμούμε στο σπίτι μας;

Μπορεί ο χριστιανός να μην έχει ιερές εικόνες στο σπίτι του;

Γιατί να έχουμε εικονοστάσι στο σπίτι μας; Από πότε ξεκίνησαν τα εικονοστάσια στα σπίτια μας;

Που πρέπει να έχουμε τις εικόνες στο σπίτι μας; Τι προσφέρει στη ζωή μας ένα εικονιζόμενο πρόσωπο ενός αγίου; Η εικόνα είναι είδωλο; Μπορούμε να προσκυνούμε τις εικόνες στο σπίτι μας;