Advertisements
 
Advertisements
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Πατριάρχης Αλεξανδρείας: Η κατά κόσμον ειρήνη είναι υποκριτική

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας για την τραγωδία στα Τέμπη
Διαβάστε το Μήνυμα για την Ανάσταση και το Πάσχα 2024 του Πατριάρχη Αλεξανδρείας
Advertisements

Διαβάστε το Μήνυμα για την Ανάσταση και το Πάσχα 2024 του Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Advertisements

Τέκνα του Κυρίου αγαπητά και ευλογημένα,

Τα σεπτά πάθη του Κυρίου και η κοσμοσωτήρια ανάστασή Του, την οποία η Εκκλησία μας πάλι τιμά και εορτάζει, είναι ο μόνος δρόμος προς την πραγματική λύτρωση του ανθρώπου. Η εκούσια θυσία του Λόγου του Θεού λαμβάνει νόημα με την εκ νεκρών έγερσή Του. Νικάται ο θάνατος, λυτρώνεται η ανθρώπινη ψυχή και έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στην βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο σκοπός της επί γης ζωής του ανθρώπου.

Advertisements

Οι Άγιες αυτές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας μάς οδηγούν σε μια ψυχική και πνευματική ανάταση, σε μια εσωτερική αναγέννηση. Η μαρτυρική πορεία του Κυρίου μάς δείχνει ότι η πραότητα, η ταπεινότητα, η υπομονή, η δυνατότητα συγχώρησης, η αγάπη οδηγούν τον άνθρωπο κοντά στο Θεό.

Και μετά την εκούσια θυσία Του, ο Αναστημένος Κύριος εμφανίζεται πρώτα στους μαθητές Του μ’ ένα χαιρετισμό, που δείχνει το μεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της ψυχής μας, τήν ειρήνη. Με τον χαιρετισμό «ειρήνη υμίν» εμφανίζεται ο Ιησούς δύο φορές στους ταραγμένους και φοβισμένους μαθητές Του.

Το αγαθό αυτό της ειρήνης στα άτομα, στην οικογένεια, στην κοινωνία, στα έθνη, στην ανθρωπότητα το γνωρίζουμε εμπειρικώς. Κανείς μας δε θέλει αναστατωμένο και ταραγμένο τον εαυτό του και τον οίκο του. Και εκείνοι, οι οποίοι δεν έχουν την ευτυχία να ειρηνεύουν οι καρδιές τους και οι οικογένειές τους, αντιλαμβάνονται μόνοι τη μεγάλη τους συμφορά σε κάποια στιγμή της ζωής τους.

Advertisements

Αλλά οι άνθρωποι μόνοι μας, αδυνατούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας την ειρήνη. Έτσι λοιπόν ένας από τους λόγους και τους σκοπούς της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο είναι και να καταστήσει δυνατή την σύζευξη της ειρήνης με την πίστη, την αγάπη και την πνευματική δύναμη, στοιχεία και συστατικά φωτισμού και αγιότητος, τα οποία αντλούμεν οι πιστοί Του από τη θυσία Του.

Η κατά κόσμον ειρήνη είναι ασταθής, υποκριτική, γεμάτη από μικρά παροδικά συμφέροντα και μύρια άλλα κακά. Διότι δεν δύναται να υπάρχει ειρήνη, μόνον όταν δεν υπάρχουν πόλεμοι με εξωτερικό ορατό εχθρό. Δεν δύναται επίσης να υπάρχει ειρήνη, όταν εσωτερικώς είναι η ψυχή μας ταραγμένη και ανήσυχη, ο γάμος μας μεστός συγκρούσεων, τα ήθη σε δοκιμασία, η κοινωνία σε αναβρασμό, όταν υπάρχουν καθημερινώς στις κοινότητες φόνοι, κλοπές, απιστίες, ταραχές, εκμεταλλεύσεις, δολοπλοκίες, κοινωνικές ανισότητες.

Τι είναι λοιπόν το πολυτιμώτατο αγαθό της ειρήνης του Χριστού, το οποίο μάς προσφέρει καθηγιασμένο με την ανάστασή Του; Είναι η καταλλαγή του ανθρώπου προς τον Θεό και του ανθρώπου προς τον άνθρωπο διά της μεσιτείας και της χάριτος του Ειρηνοποιού Χριστού, από τον οποίο και διά του οποίου πραγματοποιούμε ζωή μετανοίας, αγάπης και δικαιοσύνης.

Advertisements

Η ειρήνη του Ιησού εδρεύει στην καρδιά και στο νου, συντροφεύεται από την δικαιοσύνη και την αγάπη, δημιουργεί μεταξύ των πιστών αλληλεγγύη, αλληλοδιακονία και αλληλοβοήθεια σε όλους τους σκοπούς της ζωής, ακολουθείται από τη μακροθυμία και την πραότητα. Η ειρήνη του Ιησού στην ψυχή μας είναι ο γλυκύτερος σύντροφος της ζωής μας, αδιακόπως.

Η Ανάσταση του Κυρίου μάς καλεί στην Εκκλησία. Σηκώνοντας το βλέμμα μας το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης προς τον Εσταυρωμένο, η ψυχή μας αισθάνθηκε τη γαλήνη του πάσχοντος Κυρίου και ζήτησε ένα λιμάνι σωτηρίας. Ο Αναστημένος Κύριος μάς δείχνει σαφώς τον δρόμο προς την σωτηρία διά του χαροποιού χαιρετισμού “εἰρήνη ὑμῖν”.

Αγαπημένα μου και ευλογημένα παιδιά, Έλληνες, Άραβες και Αφρικανοί σε ολόκληρη την Αφρικανική γη,

Advertisements

Αυτές τις άγιες ημέρες, κατά τίς οποίες ο κόσμος στενάζει στην Ουκρανία, στην Παλαιστίνη, στην ευρύτερη περιοχή της δοκιμαζομένης Μ. Ανατολής, σε περιοχές της πολύπαθης Αφρικής και αλλού, σάς καλώ πατρικώς να ενώσουμε με θέρμη τις προσευχές μας υπέρ καταλλαγής και καταστάσεως της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Ειρήνης βασισμένης στην ακλόνητη αγάπη του Αναστάντος Χριστού και όχι στην απειλή των σύγχρονων ανθρωποκτόνων όπλων. Ειρήνης αδιασάλευτης σύμφωνα με την αγαπητική δωρεά του Θεανθρώπου Κυρίου της Αιωνίου Ζωής «ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν» (Ιωα.14,27)

Χριστός Ανέστη! Αληθώς ανέστη ο Κύριος!

† Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

Advertisements

Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας
Άγιον Πάσχα 2024