ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Gapyeong

Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Gapyeong
Από τις 14 έως τις 22 Μαΐου, επισκευάστηκαν οι εξωτερικοί τοίχοι του μοναστηριού, συμπεριλαμβανομένης της πλήρωσης των κενών, της στεγανοποίησης, της τοποθέτησης μαρκίζας για την αποτροπή της ροής του νερού.

Από τις 14 έως τις 22 Μαΐου, επισκευάστηκαν οι εξωτερικοί τοίχοι του μοναστηριού, συμπεριλαμβανομένης της πλήρωσης των κενών, της στεγανοποίησης, της τοποθέτησης μαρκίζας για την αποτροπή της ροής του νερού.

Οι απαραίτητες επισκευές έλυσαν ένα μακροχρόνιο πρόβλημα διαρροής νερού μέσω των εσωτερικών τοίχων του κτιρίου και στο υπόγειο.

 

Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Gapyeong | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | ειδήσεις ορθοδοξία | news | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Gapyeong | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | ειδήσεις ορθοδοξία | news | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Gapyeong | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | ειδήσεις ορθοδοξία | news | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

Πηγή: Μητρόπολη Κορέας