Advertisements
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Οι Κληρικοί της Χίου για την παραποίηση του όρου Γάμος

Οι Κληρικοί της Χίου για την παραποίηση του όρου Γάμος
Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών με αφορμή το υπό συζήτηση θέμα του λεγόμενου «γάμου» μεταξύ ομόφυλων προσώπων, δηλώνει τα εξής: 

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών με αφορμή το υπό συζήτηση θέμα του λεγόμενου «γάμου» μεταξύ ομόφυλων προσώπων, δηλώνει τα εξής: 

Ο γάμος είναι ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας και μάλιστα είναι  μυστήριο μέγα και άγιο σύμφωνα και με τον Ιερό Χρυσόστομο (Εγκώμιο εις Μάξιμον 3: PG 51,230). Ένεκα της προγνώσεως του Θεού, ο Αδάμ και η Εύα, δημιουργήθηκαν – πλάστηκαν έτσι, ώστε βιολογικά να είναι κατάλληλοι για «γάμου κοινωνίαν». Ο «τρόπος δημιουργίας» προβλέπει «αγάπην διηνεκή» και «σύνδεσμον ομονοίας».

Ο Θεός δίνει την ευλογία Του στο πρώτο ζευγάρι, για να αυξάνονται και να πληθύνονται και κυριεύσουν τη γη (Γεν. 1, 28). Ο δεσμός των δύο πρωτοπλάστων είναι ο στενότερος από κάθε άλλο δεσμό και αυτό φαίνεται από τα λόγια του Αδάμ, όταν πρωτοείδε την Εύα (Γεν. 2, 23 – 24). Με την πτώση υπέστη κρίση ο θεσμός του γάμου κι έτσι ο γάμος χρειαζόταν ανόρθωση.

Με τον ερχομό του Κυρίου και το απολυτρωτικό Του έργο πραγματοποιείται και η ανόρθωση του γάμου. Ο Χριστός με αφορμή ερώτηση των Φαρισαίων, λέει: «δεν εδιαβάσατε στο πρώτον βιβλίον της Γραφής ότι ο δημιουργός ευθύς εξ αρχής έπλασεν άνδρα και γυναίκα, ως ένα ανδρόγυνο και είπε· Ένεκα τούτου θα εγκαταλείψη ο άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα του και θα προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού και θα είναι οι δύο μία σαρξ, ένα σώμα; Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σαρξ. Το ανδρόγυνο λοιπόν, το οποίον ο Θεός τόσο στενά συνήνωσε, ο άνθρωπος ας μη το χωρίση» (Ματθ. 19, 4 – 6).

Με την τέλεση του μυστηρίου, όπου «παρά Θεοῦ ἁρμόζεται ανδρί γυνή» (Μικρόν Ευχολόγιον), τίθεται ο θεμέλιος λίθος του οικοδομήματος του γάμου. Ο Ιησούς Χριστός, «ὁ τοῡ μυστικοῦ καί ἀχράντου γάμου ἱερουργός και τοῦ σωματικοῦ νομοθέτης» (Μ. Ε.) είναι ο θεμέλιος λίθος της ζωής γενικότερα και του γάμου ειδικότερα.
Στην Κανά, ο Χριστός, ενεργώντας πρακτικότερα, ευλογεί τον γάμο με τη συμμετοχή και συμπαράσταση στη χαρά του γάμου. Το συγκεκριμένο χωρίο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (Ιωάν. 2, 1 – 11) συνέδεσαν οι θειότατοι πατέρες με το ιερό μυστήριο του γάμου.

Η αναφορά του γάμου από τον Απόστολο Παύλο εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν (Εφ. 5,32), δείχνει έντονα και τον χριστολογικό, καθώς και τον εκκλησιολογικό χαρακτήρα της ενώσεως ανδρός και γυναικός στο θέμα της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Με την τέλεση του μυστηρίου, όπου «παρά Θεοῦ ἁρμόζεται ἀνδρί γυνί» (Μ. Ε.), τίθεται ο θεμέλιος λίθος του οικοδομήματος του γάμου και της οικογενείας.

Ο άνδρας γίνεται πατέρας και η γυναίκα μητέρα. Ταυτόχρονα μεταβάλλεται ή εμπλουτίζεται η σχέση τους και προεκτείνεται ο σκοπός της ένωσής τους. Με τούς δύο όρους δηλώνεται η ενεργοποίηση ενός από τους σκοπούς του γάμου.

Σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ἔνθα ἀνήρ καί γυνή καί παιδία καί ὁμόνοια καί φιλία, καί τῆς ἀρετῆς συνδεδεμένοι δεσμοῖς, ἐκεῖ μέσος ὁ Χριστός» (Εἰς Γένεσιν, Ὁμιλ. 7, 5, PG 54, 616, ΕΠΕ 8, 140)

Ως Κληρικοί της Ακριτικής και Αγιοτόκου Νησιωτικής Μητροπόλεώς μας, λειτουργοί της Αγίας μας Εκκλησίας, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην παραποίηση και στο «ξεχείλωμα» του όρου Γάμος, προς χάριν οιουδήποτε δικαιωματισμού. Σεβόμαστε το πρόσωπο και την ελευθερία κάθε ανθρώπου. Η Εκκλησία πορεύεται σύμφωνα με το Ιερό Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, την Ιερά Παράδοση και τους Ιερούς Κανόνες, και όχι με ρυθμούς επικαιρότητας.

Η Εκκλησία καλεί διαρκώς σε συνεχή μετάνοια και αλλαγή στάσης ζωής και εύχεται κάθε άνθρωπος να έλθει σε επίγνωση της Αληθείας και να σωθεί.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ          ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΥΓΙΟΣ