ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Παρίσι μετά από πρόσκληση του Προέδρου Μακρόν

Οικουμενικός Πατριάρχης
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ἀνταποκρινόμενος εἰς τιμητικήν πρόσκλησιν τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Emmanuel Macron, ἀνεχώρησε σήμερον, Κυριακήν, 21ην Ἀπριλίου 2024, εἰς Παρισίους ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος

Ἀνταποκρινόμενος εἰς τιμητικήν πρόσκλησιν τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Emmanuel Macron, ἀνεχώρησε σήμερον, Κυριακήν, 21ην Ἀπριλίου 2024, εἰς Παρισίους ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ καί Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Ἀετίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί Μ. Συγκέλλου κ. Ἰακώβου, εἰς τούς ὁποίους θά προστεθῇ καί ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Δημήτριος.

Ὁ Παναγιώτατος, πλήν τοῦ κ. Προέδρου, θά ἐπισκεφθῇ καί τούς Ἐξοχ. κ. Πρόεδρον τῆς Γερουσίας καί κ. Πρωθυπουργόν τῆς Γαλλίας, θά προστῇ δέ καί Δοξολογίας ἐν τῷ ἐν Παρισίοις Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου διά νά εὐλογήσῃ τό ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί θά συναντηθῇ μέ τήν Συνέλευσιν τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων τῆς Χώρας.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι, κατά τό παρελθόν, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προσεκλήθη καί ἐτιμήθη καί ὑπό τῶν Προέδρων τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Jacques Chirac καί κ. Francois Hollande, ὅστις καί προσεκάλεσε τόν Παναγιώτατον νά μεταβοῦν ἀπό κοινοῦ διά τοῦ Προεδρικοῦ ἀεροσκάφους εἰς Φιλιππίνας τό 2015 πρός συμμετοχήν εἰς οἰκολογικήν ἐκεῖ Διάσκεψιν.

Κατά τό διάστημα τῆς ἀπουσίας τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, Ἐπίτροπος Αὐτῆς ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.

ΠΗΓΗ: Φανάριον